Gemeente Stekene

Bedrijfsvoering

In de kijker

Het Stekense managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris | algemeen directeur, de financieel beheerder en de twee beleidsmedewerkers die bij afwezigheid van de gemeentesecretaris kunnen aangeduid worden als waarnemende.

Het managementteam staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Het vergadert wekelijks, met de gemeentesecretaris als voorzitter.

Bedoeling is het beleidsadvies te coördineren, onder meer bij het opmaken van de personeelsformatie, de voorbereiding van het strategisch meerjarenplan, het jaarlijks budget en de opvolging van de gemeentelijke leidraad interne controle / externe audit.

Door het opzetten van een systeem van interne controle en het regelmatig evalueren van de beleidsnota's, bewaakt het managementteam de kwaliteit en de eenheid van het beheer en het beleid.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP