Gemeente Stekene

Maatregelen tegen het Coronavirus

Op 11 mei 2021 besliste het Overlegcomité over een breed Zomerplan. Dit plan maakt in vier stappen de terugkeer naar een normaler leven mogelijk.

Op 4 juni 2021 heeft het Overlegcomité de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen. Woensdag 9 juni 2021 treedt ook de eerste stap van het Zomerplan in werking, met onder meer de opening van de horeca binnen en terugkeerdagen voor telewerkers.

Het Overlegcomité besliste om op 27 juni 2021 de volgende stap van het Zomerplan te activeren. Het Overlegcomité benadrukt het belang van volledige vaccinatie om zo goed mogelijk beschermd te zijn. Doel blijft om zo vlug mogelijk zoveel mogelijk personen te vaccineren. Zolang volledige gevaccineerde personen en personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, elkaar blijven ontmoeten, blijft het respecteren van anderhalve meter afstand en het dragen van een mondmasker aangeraden.

Aangezien de vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 70 procent van de volwassenen werd gehaald, besliste het Overlegcomité op 20 augustus 2021  om vanaf 1 september 2021 de volgende stap in het Zomerplan te zetten. 

Het Overlegcomité heeft op 17 september 2021 de epidemiologisch toestand besproken. Door de grote verschillen in vaccinatiegraad heeft het Overlegcomité geopteerd voor een gedifferentieerde aanpak. Het bepaalde ook de federale sokkel van de mondmaskerplicht, deze gaat in op 1 oktober 2021.

--> Onderaan deze pagina vind je de belangrijkste maatregelen van het Overlegcomité, maar ook van de gemeente, per hoofdstuk terug.

--> www.info-coronavirus.be 

 

Basisregels

We benadrukken dat de belangrijkste basisregels van kracht blijven, ongeacht de fase waarin we ons bevinden.
  1. De hygiëneregels blijven belangrijk: was en/of ontsmet regelmatig je handen.
  2. Respecteer nog steeds de afstandsregels (1,5 meter).
  3. Activiteiten vinden het best buiten plaats. Als het niet kan, moeten de ruimtes voldoende verlucht worden.
Deze informatie wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd.
Laatste update: 30 september 2021
 
 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP