Gemeente Stekene

Maatregelen tegen het Coronavirus

Het Overlegcomité heeft op 17 september 2021 de epidemiologisch toestand besproken. Door de grote verschillen in vaccinatiegraad heeft het Overlegcomité geopteerd voor een gedifferentieerde aanpak. Het bepaalde ook de federale sokkel van de mondmaskerplicht, deze gaat in op 1 oktober 2021.

Het Overlegcomité heeft op 26 oktober 2021 de epidemiologisch toestand van ons land besproken. Een uitbreiding van de mondmaskerplicht, het Covid Safe Ticket en telewerk moet de toegenomen viruscirculatie afremmen.

Het Overlegcomité heeft op 17 november 2021 de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden.

Omdat de coronasituatie in ons land enorm slecht is, besliste het Overlegcomité op 26 november 2021 al opnieuw over een nieuw pakket maatregelen, het zogenoemde winterpakket

Om de druk op de zorg te verminderen, besliste het Overlegcomité op 3 december 2021 om vanaf 4 december 2021 de leeftijd van de mondmaskerplicht te verlagen, om binnenactiviteiten te beperken en werd een breed onderwijspakket vastgelegd. De maatregelen in het onderwijs gaan in op 6 december 2021. 

Het Overlegcomité heeft op 22 december 2021 de coronasituatie in ons land besproken en stelt vast dat de omikronvariant aan een snelle opmars bezig is. Daarom kiest het Overlegcomité voor een aanpak van voorzichtigheid en scherpt het met ingang van zondag 26 december 2021 de beschermingsmaatregelen aan.

Het Overlegcomité heeft op 6 januari 2022 de coronasituatie besproken en geëvalueerd.
- Alle geldende maatregelen blijven van kracht.
- De nieuwe regels rond quarantaine en teststrategie gaan in vanaf maandag 10 januari 2022.
- Een volgend Overlegcomité vindt plaats op 14 of 21 januari 2022.
--> Onderaan deze pagina vind je de belangrijkste maatregelen van het Overlegcomité, maar ook van de gemeente, per hoofdstuk terug.
--> www.info-coronavirus.be 

Basisregels

We benadrukken dat de belangrijkste basisregels van kracht blijven, ongeacht de fase waarin we ons bevinden.
  1. De hygiëneregels blijven belangrijk: was en/of ontsmet regelmatig je handen.
  2. Respecteer nog steeds de afstandsregels (1,5 meter).
  3. Draag het mondmasker waar nodig en verplicht.
  4. Activiteiten vinden het best buiten plaats. Als het niet kan, moeten de ruimtes voldoende verlucht worden. Ventilatie is heel belangrijk in de strijd tegen het virus. 
Deze informatie wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd.
Laatste update: 14 januari 2022
 
 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP