Gemeente Stekene

Maatregelen tegen het Coronavirus

Het federaal Overlegcomité kondigde op 30 oktober  2020 een verstrengde lockdown aan. Deze nieuwe maatregelen in de strijd tegen #COVID19 gaan in op zondag 1 november, middernacht.

Op 27 november 2020 besliste het Overlegcomité om de huidige maatregelen aan te houden en slechts enkele kleine versoepelingen aan te kondigen. Deze versoepelingen gaan in op dinsdag 1 december 2020.

Op 18 december 2020 heeft het overlegcomité de coronasituatie in ons land besproken. Na een belangrijke daling van de voorbije acht weken, is de neergang van de cijfers stilgevallen. Er is zelfs opnieuw een stijging waar te nemen. Daarom heeft het Overlegcomité beslist dat er geen versoepeling van de geldende maatregelen mogelijk is. Wel komen er bijkomende maatregelen en een strengere controle van de bestaande regels.

Alle regeringen van ons land beslisten in het overlegcomité op 22 januari 2021 om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België, dit om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan.

In het overlegcomité van 5 februari 2021 werden enkele versoepelingen aangekondigd. Je vindt deze terug onder de verschillende thema's.

Het overlegcomité besliste op 26 februari 2021 om geen verdere versoepelingen toe te laten. De situatie is hiervoor niet goed genoeg en voorzichtigheid blijft dus geboden. Op 5 maart 2021 kondigde het Overlegcomité dan wel een aantal versoepelingen (een zogenaamd buitenplan) aan.

Door de stijgende cijfers in ons land en de slechtere epidemiologische situatie, kwam het Overlegcomité een week vroeger dan gepland, bijeen. Op 19 maart 2021 pauzeert het Overlegcomité het buitenplan (voorzien voor april) en vraagt extra maatregelen van het onderwijsveld. Door de sterk stijgende cijfers kwam het Overlegcomité op woensdag 24 maart 2021 alweer bijeen en besliste een breed 'afkoelingspakket' dat ervoor moet zorgen dat de stijgende trend omkeert, zowel op het vlak van het aantal besmettingen als van de ziekenhuisopnames.

Het Overlegcomité van 14 april 2021 heeft vastgesteld dat de druk op de zorg hoog blijft, en vooral op de afdelingen intensieve zorg. Het overlegcomité stelt echter ook vast dat een aantal kernwaarden gunstig evolueren en er een versnelling van de vaccinatiecampagne plaatsvindt.

Op 23 april 2021 heeft het Overlegcomité concrete uitvoering gegeven aan eerdere beslissingen (einde paaspauze) en bepaalde het de regels voor de buitenterrassen. 

--> Onderaan deze pagina vind je de belangrijkste maatregelen van het Overlegcomité, maar ook van de gemeente (veiligheidscel), per hoofdstuk terug.

--> www.info-coronavirus.be 

 

Zes gouden basisregels

We benadrukken dat de belangrijkste basisregels van kracht blijven, ongeacht de fase waarin we ons bevinden.
 1. De hygiëneregels blijven belangrijk: was je handen en geef geen hand of kus bij een begroeting.
 2. Activiteiten vinden het best buiten plaats. Als het niet kan, moeten de ruimtes voldoende verlucht worden.
 3. Je moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als je mensen uit de risicogroep (65+, gezondheidsproblemen,...) ziet.
 4. Hou je aan de afstandsregels (1,5 meter), behalve bij je eigen gezin, je nauwe contacten en kinderen jonger dan 12.
 5. Je mag nauwer contact hebben met max. 3 personen. Dit moeten dezelfde 3personen zijn voor een hele maand.
 6. Samenscholingen met meer dan 4 personen zijn verboden (dit geldt voor alle niet-georganiseerde samenscholingen/bijeenkomsten).

Mondmasker

Een mondmasker dragen is verplicht:
 • in winkels en winkelstraten
 • in alle openbare gebouwen (bv. het gemeentehuis, politiekantoor, bank,... )
 • markten, kermissen, ambulante handel (kippenkraam, oliebollenkraam,...)
 • café's, restaurants,... en andere horecagelegenheden, behalve wanneer de klanten aan een eigen tafel zitten
 • op de openbare weg in de omgeving van de schoolpoort (is sinds 24 augustus 2020 in Stekene verplicht)
In onze gemeente moet je steeds verplicht een mondmasker bij je hebben. 
 
Deze informatie wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd.
Laatste update: 26 april 2021
 
 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP