Gemeente Stekene

Nutswerken Habroekwijk

Momenteel wordt er gewerkt aan de nutsleidingen in de Habroekwijk in Kemzeke. Nadat de nutswerken in de Reinaertwijk zijn afgerond, zijn de nutsbedrijven, vroeger dan voorzien, gestart in de Habroekwijk.

De Watergroep, Fluvius en Telenet zijn gestart met het vernieuwen van hun leidingen in de Habroekwijk in Kemzeke. De aannemer die de werken uitvoert is Verbraecken Infra uit Temse.

Het vernieuwen van deze nutsleidingen is noodzakelijk om op termijn over te gaan naar de voetpadvernieuwing in de Habroekwijk. Bijgevoegd het situatieplan van de werkzone.

Volgorde en omvang van de werken

1) Aanleg distributieleidingen in de berm en onder de voetpaden

- Buitenste ring

Maandag 25 november is gestart in de Jef Van Durmelaan langs de pare kant van de huisnummering. Vervolgens komen de Stijn Streuvelslaan (onpare kant), de Albrecht Rodenbachlaan t.h.v. het kruispunt met de Guido Gezellelaan, de Kardinaal Cardijnlaan (pare kant) en een deel van de Stekenestraat tot aan de elektriciteitscabine aan de beurt.

- Binnenste ring

De Jef Van Durmelaan (onpare kant), daarna de Stijn Streuvelslaan (pare kant) en de Kardinaal Cardijnlaan (onpare kant).

Duurtijd: +/- 10 weken (tot begin februari)

2) Indienststellen leidingen d.m.v. koppelen nieuwe leidingen op het net. Duurtijd: +/- 2 weken

3) Woning per woning overkoppelen op de nieuwe leidingen. Duurtijd: 1 dag per woning, totaal van +/- 4 weken

Einde van de werken: maart 2020 - onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden

Hinder voor omwonenden en verkeerssituatie

Om de aannemer toe te laten gemakkelijk, snel en veilig te werken, is er een signalisatievergunning afgeleverd die de aannemer toelaat om éénrichtingsverkeer in te voeren.

Het dichten van de sleuf, het voetpadherstel alsook het herstel van de opritten volgt onmiddellijk na de aanleg van de leidingen. De aannemer zorgt ervoor dat de toegang naar de woning slechts beperkte tijd wordt onderbroken.

Tegen de kerstvakantie wordt de hele werfzone opgeruimd en ontruimd. De (graaf)machines worden meegenomen naar het depot van de aannemer.

De hulpdiensten zijn ook in kennis gesteld van deze werken.

Afvalophaling

Het afval wordt op de gebruikelijke manier verzameld aan de woning.

op 28 november 2019
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP