Gemeente Stekene

Attesten via Mijn DOSSIER

Mijn DOSSIER is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het de burger mogelijk maakt zijn of haar persoonlijk dossier in het Rijksregisteren te raadplegen en attesten te downloaden.

Klik hier om in te loggen op Mijn Dossier.

De attesten bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente.

Mijn DOSSIER heeft naast het beschikbaar stellen van attesten, nog andere functionaliteiten.
Zo kan je:

  • je gegevens in het Rijksregister nakijken
  • fouten in je dossier rapporteren
  • een adreswijziging doorgeven
  • vrijwillig je contactgegevens, of enkele daarvan, communiceren (e-mailadres, Gsm-nummer, …)
  • checken wie je gegevens de laatste 6 maanden heeft geraadpleegd.

Mijn DOSSIER heeft vele voordelen voor zowel de burgers als de gemeenten. Zo is het goedkoper, want Mijn DOSSIER en zijn certificaten zijn gratis. Het verhoogt het gemak, want de attesten zijn onmiddellijk beschikbaar en de burger is niet langer afhankelijk van de openingsuren van het gemeentehuis. Hij kan het attest van thuis uit, 24 op 24 en 7 op 7 opvragen en meteen digitaal doorsturen naar de instantie die hem er om vroeg. Het gebruik van digitale attesten vermindert het papierverbruik en de verplaatsingen naar het gemeentehuis en is dus beter voor het milieu.

op 17 mei 2018
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP