Gemeente Stekene

Bestrijd de Coloradokever!

De Coloradokever is gespot in Stekense aardappelvelden. Deze kevers veroorzaken belangrijke schade aan de gewassen. Bestrijding is dan ook verplicht.

Door de gunstige weersomstandigheden zien we dit jaar een massale opkomst van Coloradokevers op aardappelvelden, zowel bij professionele telers als bij particulieren. Deze plagen veroorzaken belangrijke schade want de kevers vernietigen het loof. Ook in moestuinen kan de schade aanzienlijk zijn.

Bestrijding van deze insecten is verplicht! Het FAVV waakt erover dat de bestrijding correct wordt toegepast en legt indien nodig maatregelen, op kosten van de verantwoordelijke van de teelt / de eigenaar, op.

Bijzondere aandacht moet gaan naar het vernietigen van uitkomende aardappelscheuten, na het rooien. Die bevorderen de ontwikkeling en verspreiding van de Coloradokevers maar ook talrijke andere aardappelplagen en -ziekten.

Landbouwers die Coloradokevers vaststellen op hun teelten, moeten dit verplicht melden aan het FAVV.  

(KB van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen Schadelijke organismen waartegen men bestrijdingsmaatregelen dient te nemen volgens het KB van 19/11/1987 en die niet opgenomen zijn in het KB van 10/08/2005 - Coloradokever (Leptinotarsa decemlineata) bij aardappel)

op 05 juli 2018
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP