Gemeente Stekene

Mobiliteitstoets Het Zomerhuis bevestigt haalbaarheid project

In het kader van het project Het Zomerhuis, heeft de gemeente een onafhankelijk bureau aangesteld voor een mobiliteitstoets. Er werden hiervoor ook recente verkeerstellingen uitgevoerd.

De resultaten bevestigen de haalbaarheid van de plannen, zoals ze voorliggen en in maart 2017 werden goedgekeurd door de gemeenteraad na diverse openbare commissievergaderingen.

Invloed van project op mobiliteit

Uit het mobiliteitsprofiel blijkt dat de verkeersgeneratie van het nieuwe zomerhuispark met brasserie op het drukste moment zeer gering zal zijn. Het effect van de horecazaak op de verkeersafwikkeling en de verkeersleefbaarheid in de omliggende straten zal verwaarloosbaar zijn. Wat betreft de capaciteit van de brasserie, geeft onderzoeksbureau MINT in dit rapport aan dat de bezetting van de brasserie afhankelijk zal zijn van het weer en de 2x150 zitplaatsen nooit allemaal tegelijk bezet zullen zijn. Uitgaande van een worst case scenario wordt door hen aangenomen dat er maximaal 180 bezoekers gelijktijdig aanwezig zullen zijn.
MINT raadt in de nota wel aan om meer fietsenstallingen en meer oplaadpunten te voorzien voor elektrische fietsen en auto’s, waaraan we tegemoet zullen komen.
Daarnaast overweegt het bestuur om de toegang in de Brugstraat om te vormen tot een fietsstraat en plannen we ook een fietsstraat en verkeersremmende maatregelen in de Kaaistraat.

Wil je het integrale rapport nalezen, kan je bijgaande documenten downloaden.

Nieuw leven voor het legendarische Zomerhuis

Met de aanleg van het nieuwe Zomerhuis wil het bestuur deze Stekense recreatiezone een nieuw leven geven. Het Zomerhuis werd in 1936 op een stuk grond van bijna 3 hectare, tussen de Brugstraat, Kaaistraat en de spoorwegroute, opgericht door drankenhandelaar Charles Vijdt en was tientallen jaren lang een populaire bestemming. In de jaren negentig kwam aan het succesverhaal helaas een einde. Het voldeed niet meer aan brandveiligheids- en andere normen en geraakte in verval. In 2008 werd de gemeente eigenaar van de site. Het gebouw werd afgebroken omdat het in een zeer slechte staat verkeerde, maar het oude zwembad ligt er nog steeds.

In 2016 reeds besliste de gemeenteraad van Stekene om het domein te vernieuwen en stelde ontwerpers aan. In maart 2017 keurde de gemeenteraad de voorontwerpen goed.

Het nieuw aan te leggen park met waterelementen, uitnodigende parkpaden, diverse speelpleintjes en bijhorende brasserie zullen het park opnieuw aantrekkelijker maken en ervoor zorgen dat het recreatiedomein opnieuw een belangrijke rol in de openbare ruimte van Stekene zal spelen.

Dankzij de eigentijdse visie van ontwerpers OMGEVING en A.KWADRAAT zal Het Zomerhuis opnieuw een trekpleister worden, op maat van Stekene, waar onze eigen inwoners en toeristen graag zullen vertoeven.
 
 
 

op 28 december 2018
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP