Gemeente Stekene

Riolerings- en wegenwerken

In november en december vinden in Stekene riolerings- en wegenwerken plaats in de Hamerstraat en omgeving en in de Vennestraat.

Hamerstraat en omgeving

Op 20 november werden de Zeshoekstraat, de Wildernis en het Bergstraatje definitief opengesteld voor alle verkeer. De Hamerstraat blijft werfzone.

In december 2019 werkt aannemer Besix verder aan het gedeelte van de Hamerstraat tussen de Hazenhoekstraat en het kruispunt met Heikant. De greppels en boordstenen zijn aangelegd, de asfaltering wordt deze week aangelegd.

Vanaf januari 2020 is de Heikant, tussen Verkenstraat en Teerlingstraat, aan de beurt. Het wegdek wordt er vernieuwd en het kruispunt van Heikant met de Hamerstraat wordt volledig heringericht. Zonder onvoorziene omstandigheden is dit project voor april 2020 afgerond.

Vennestraat

Momenteel wordt het afvalwater van deze woningen in de Vennestraat ongezuiverd geloosd in de natuur. Door de aanleg van een gescheiden riolering, waarbij er een leiding is voor afvalwater en een leiding voor regenwater, gaat het afvalwater van de Vennestraat in de toekomst naar de waterzuiveringsinstallatie in de Tragelstraat.

In dit project zit ook het vernieuwen van de nutsleidingen en openbare verlichting en het heraanleggen van de straat vervat. Kostprijs is 560 000 euro inclusief BTW, waarvan 217 500 euro wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Milieu Maatschappij.

De werken duren vermoedelijk tot in maart 2020. Tot dan is de Vennestraat afgesloten voor het doorgaand verkeer.

op 05 november 2019
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP