Gemeente Stekene

Code geel voor brandgevaar in Oost-Vlaanderen

Door de (verwachte) neerslag van de afgelopen en volgende dagen, is het brandgevaar gedaald. Het Agentschap Natuur en Bos schaalt daarom af van code oranje naar code geel. Lees hieronder wat dit betekent.

Code geel: gevaar

De natuur begint droger te worden en het risico op natuurbrand wordt groter. Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam.

Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer uit op aangepaste sterkte. 

Code oranje: hoog gevaar

Het is erg droog en daardoor brandgevaarlijk in de natuur. Code oranje in de bos- en natuurgebieden betekent:

  • Wees voorzichtig!
  • Rook niet in natuur- en bosgebieden!
  • Vuur maken is verboden!
  • Laat kinderen niet zonder toezicht in een bos- of natuurgebied!

Natuurbeheerders en de brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materiaal en meer mankracht ingezet.

Code rood: acuut hoog gevaar

Het is extreem droog en acuut brandgevaarlijk in de natuur.

  • Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot natuur- en bosgebieden afgeraden.
  • Vuur maken is verboden!

Natuurbeheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet.

De brandtorens worden bemand (tenzij anders overeengekomen door Natuur en Bos en de brandweerdiensten op basis van lokale omstandigheden).

Opgelet!

Deze waarschuwing heeft betrekking op alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos gelegen in de provincie. Het brandgevaar in de bos- en natuurgebieden van andere openbare besturen, zoals provincies en gemeenten, of van private eigenaars, is uiteraard gelijkaardig. Hierbij adviseren we om een zelfde voorzichtigheid in acht te nemen.

Meer info

www.natuurenbos.be/waarschuwingen 

op 13 mei 2022
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP