Gemeente Stekene

Wegen- en rioleringswerken Polderstraat

Op 7 juni 2022 zijn de wegen- en rioleringswerken gestart in de Polderstraat. Meer info lees je in dit bericht.

Info over de werken

In een eerste fase wordt er enkel gewerkt tussen het kruispunt Hellestraat en het zijstraatje naar de huisnummers Polderstraat 13-21.

Na de aanleg van de rioleringsstreng en de aanleg van 'minderhindersteenslag' in deze eerste fase, schuift de werf vervolgens stelselmatig op richting Schoenmakersstraat. Ook wordt er nadien nog op het kruispunt Hellestraat-Polderstraat gewerkt.

Volgens de planning van de aannemer zou tegen het bouwverlof de rioleringswerken grotendeels afgewerkt zijn, zodanig dat na het bouwverlof kan gestart worden met de bovenbouw van de weg.

Het einde van de werken is voorzien in september 2022.

De afvalophaaldiensten en de hulpdiensten zijn in kennis gesteld van deze werken.

Praktische tips

Wil je tijdens de werkuren verplaatsingen maken met de wagen, dan parkeer je best buiten de werkzone.

Na de werkuren en wanneer de plaatselijke toestand het toelaat, mag je op je eigen terrein parkeren.

Afkoppeling privériolering

Graag brengen wij nog even in herinnering om de afkoppeling van je privériolering (scheiding regenwater en afvalwater) tijdig op te starten.

Voor vragen of onduidelijkheden hierover, mag je altijd contact opnemen met dienst Wegen van de gemeente via T 03 790 02 11 of E wegen@stekene.be.

In bijlage kan je ook de bewonersbrief terugvinden.

op 17 juni 2022
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP