Gemeente Stekene

Verbod oppompen uit waterlopen

Wegens de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen vaardigt de Provincie Oost-Vlaanderen vanaf 16 juli 2022 een tijdelijk verbod uit op het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.

Door de zeer hoge temperaturen en de beperkte neerslag van de voorbije weken bevinden we ons in een periode van aanhoudende droogte, waardoor de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen van Oost-Vlaanderen zeer sterk onder druk staan. In de komende periode wordt ook weinig tot geen neerslag verwacht. De peilen en afvoeren zullen dan ook nog verder dalen.


Algemeen onttrekkingsverbod

Op basis van het advies van de Droogtecommissie en na een bespreking van het advies en de situatie in Oost-Vlaanderen in het provinciaal droogteoverleg, werd door de gouverneur beslist om een algemeen onttrekkingsverbod in te voeren voor alle onbevaarbare waterlopen in onze provincie.

Concreet mag er dus vanaf 16 juli 2022 geen water opgepompt worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten op het grondgebied van Oost-Vlaanderen.
Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. De situatie wordt op geregelde tijdstippen geëvalueerd.

Opgelet: dit onttrekkingsverbod is niet van toepassing op de bevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen. Onttrekkers dienen zich hiervoor te houden aan de richtlijnen van de Vlaamse Waterweg.


Uitzonderingen
  1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie
  2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is
  3. Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is


Drinkwater

De drinkwatervoorziening blijft nog steeds gewaarborgd. De huidige drinkwatervoorraden vereisen op dit moment dan ook geen specifieke maatregelen om het verbruik van leidingwater voor burgers te beperken. We raden aan om niet-essentieel gebruik te vermijden en zuinig om te springen met leidingwater.


Meer info

Zie bijlage:

  • Besluit van de gouverneur: tijdelijk algemeen onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen en publiek grachten (15/07/2022)
  • Kaart met overzicht waterlopen Oost-Vlaanderen
op 18 juli 2022
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP