Gemeente Stekene

Opvang en vrije tijd voor kinderen (BOA)

Onze gemeente wil graag het aanbod aan naschoolse opvang en vrijetijdsactiviteiten voor 2,5- tot 12-jarigen optimaliseren. Ben jij ouder, mee- of grootouder? Dan horen wij graag jouw mening!

BOA, wat is dat?

BOA staat voor Buitenschoolse Opvang en Activiteiten. Het is een nieuw decreet en heeft de bedoeling om vrije tijd en opvanginitiatieven (voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar) toegankelijker te maken voor iedereen en om de combinatie gezin, vrije tijd en werk beter op elkaar af te stemmen.

Denk je met ons mee?

We kennen ook graag jouw mening! Vul daarom vóór 30 juni de vragenlijst op samen.stekene.be in!

Jouw input zorgt er immers voor dat we ons aanbod kunnen bijsturen. Zo bouwen we samen verder aan een kindvriendelijk Stekene waar het goed is om op te groeien.

Meer info?

Wil je meer weten over het BOA-decreet? Surf naar www.opgroeien.be/boa

Meer weten over BOA in Stekene? T 03 790 02 11 - E boa@stekene.be 

op 08 mei 2023
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP