Gemeente Stekene

Vergunningsdossiers raadplegen kan voortaan via het Inzageloket

Voortaan kan je omgevingsvergunningsdossiers tijdens de fases dat deze publiek toegankelijk moeten zijn (tijdens het openbaar onderzoek of tijdens de beroepsperiode), digitaal raadplegen via het Inzageloket. Dit nieuwe loket vervangt het publiek loket

 

Het Inzageloket

Met het publiek loket moest de burger nog altijd naar het gemeentehuis gaan om het hele dossier in te kijken. Bedoeling van het digitale Inzageloket is de inspraakmogelijkheid verbeteren.

De burger kan niet alleen 24/7 het volledige dossier digitaal inkijken, het Inzageloket begeleidt de burger ook op een gebruikersvriendelijke manier door de procedure/het dossier.

Door een recente aanpassing van de regelgeving rond auteursrechten wordt in dit Inzageloket ook het raadplegen van architecturale plannen (met watermerk) mogelijk.

 

Meer info

op 05 juni 2023
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP