Gemeente Stekene

Bestrijding Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die een gevaar vormt voor onze landbouw, biodiversiteit en - bij verstoring van een nest - ook voor de burger. Lees hierna wat je te doen staat als je een Aziatische hoornaar of een nest van deze exoot ontdekt.
Hoe meld je een nest Aziatische hoornaars?
  • De brandweer mag nesten van Aziatische hoornaars verdelgen die in de buurt hangen van mensen en hinder veroorzaken. Je kan zo'n nest melden via het e-loket van de hulpverleningszone Waasland: hvzwaasland.be/e-loket-wespen/     Dit gaat doorgaans om primaire nesten.
  • Niet hinderlijke primaire nesten en secundaire nesten van Aziatische hoornaars moet je melden via de website vespawatch.be. Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert de verdelging van deze nesten nog tot 15 november.
  • Het staat je natuurlijk ook vrij om een professionele verdelger in te schakelen: https://vespawatch.be/eradicators/
Hoe herken je een Aziatische hoornaar?

Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3 centimeter groot. Het insect is overwegend zwart van kleur met een geel-oranje band op het achterlijf. De uiteinden van de poten zijn opvallend geel.

De Aziatische wordt veel verward met de Europese hoornaar. De Europese hoornaar ziet er gevaarlijk uit, maar is zachtaardig en enorm nuttig.

Primaire en secundaire nesten

De voorbije jaren werd geprobeerd om alle nesten van Aziatische hoornaars te verdelgen. De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die onze inheemse insectensoorten bedreigt. Ondanks de inspanningen is het duidelijk dat de Aziatische hoornaar gevestigd is. Uitroeien is onmogelijk geworden.

Een Aziatische hoornaar maakt twee soorten nesten: een primair nest in het voorjaar en een secundair nest vanaf augustus. Secundaire nesten hangen meestal op grote hoogte (>10m) en hebben een doormeter van 80cm of meer. Vooral die secundaire nesten zijn belangrijk om te verdelgen. Hoe meer secundaire nesten overleven, hoe meer Aziatische hoornaars er een jaar later zullen zijn. Deze secundaire nesten worden vaak pas zichtbaar als de bladeren van de bomen vallen.  

op 18 augustus 2023
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP