Gemeente Stekene

Beleef Boudelo: de verdwenen abdij

Met een educatief-interactieve tentoonstelling brengen we de abdij van weleer, anno 2024 terug tot leven in drie archeologische schatkamers. Haal vanaf 15 juni 2024 je fiets van stal en kom op ontdekking!
De abdij van Boudelo

Begin 13de eeuw stichtte een Gentse monnikengemeenschap de cisterciënzerabdij van Boudelo op de grens van het huidige Klein-Sinaai met Sinaai (Sint-Niklaas) en Moerbeke. De abdij werd helaas in 1578 door opstandige Gentse geuzen vernietigd, maar dankzij archeologische opgravingen kunnen we haar geschiedenis goed in kaart brengen.

De allereerste stukjes van die puzzel werden gelegd door amateurarcheoloog Alfons De Belie. Van 1971 tot 1975 leidde De Belie samen met zijn kinderen en de Archeologische Werkgemeenschap Nederland verschillende opgravingen, waarbij de grondvesten van de abdijkerk en aanpalende gebouwen werden blootgelegd en onderzocht. In de jaren 80 startte een nieuwe reeks opgravingen. Toen werden onder andere de kruisgang, de refter en ziekenzaal onderzocht en werden eetgerei, aardewerk, begrafenismethoden, skeletten met allerlei vergroeiingen, ... ontdekt. In 2010 pikten archeologen van de Universiteit van Gent de draad opnieuw op. Met behulp van nieuwe onderzoekstechnieken kon de geschiedenis van deze plaats weer voor een deel worden aangevuld.

 
Educatief-interactieve tentoonstelling 'Beleef Boudelo'

Is jouw interesse in de geschiedenis van de abdij gewekt? Goed nieuws! In 2024 doet de gemeente, dankzij een subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen, de verdwenen abdij uit haar as herrijzen.

Een leuke fietstocht brengt je langs historische landschappen en monumenten, zoals de archeologische site Boudelo en de Fondatie Boudelo in Klein-Sinaai, de tiendenschuur in Moerbeke, de refuge in Hulst en de kerken van Klein-Sinaai, Stekene en Kemzeke.

De fietstocht wordt een reis door tijd en ruimte, waarbij beleving centraal staat. Op verschillende locaties kunnen verhalen over de Boudelo-abdij beluisterd en bekeken worden. In
vooraf opgenomen filmpjes kruipen acteurs zoals Karel Van de Perre en Lieven Van Hooste in de huid van een abt, prior, lekebroeder, ... Zo kijken we niet alleen in de ziel van deze monniken, maar belichten we ook het verhaal en de rol van abdijen in de middeleeuwen.

Een selectie van archeologische vondsten, zoals originele bouwmaterialen, tafelgerei, ... en (kopieën van) schenkingsaktes van gronden, liggen tentoongesteld in drie kerken van Stekene, die zo fungeren als archeologische schatkamers. En ook het verhaal van de opgravingen
ontbreekt niet. Vrijwilligers van de opgravingen in de vorige eeuw en professionele archeologen van UGent (opgravingen 2011-2012) delen hun ervaringen over hun onderzoek naar de
geheimen van deze verdwenen abdij.

Speciaal voor dit project wordt zelfs een maquette van de abdij in Legoblokjes gebouwd, een samenwerking met een professionele Lego Master.


De Boudelo-abdij drukte haar stempel als één van de spirituele en economische motors in het ganse middeleeuwse Waasland. Daarom betrekt Stekene Erfpunt en zijn Wase buurgemeenten Moerbeke, Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas, en gemeente Hulst over de grens, bij dit erfgoedproject. Ook binnen de gemeente werken we samen met een heleboel partners, zoals het Genootschap van Boudelo en heemkundige kring d'EUZIE.

Vanaf 15 juni kan je Beleef Boudelo ontdekken. Je kan je gratis brochure met fietsroute ophalen bij het infopunt Toerisme, Dorpsstraat 3.

op 14 mei 2024
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP