Gemeente Stekene

Brand in Koewacht - UPDATE

Door een brand zaterdagnacht in Koewacht, is het niet uitgesloten dat asbestvezels zijn neergekomen in Koewacht-centrum. U leest hier een stand van zaken.

UPDATE maandag 19 JUNI 2017 - 16.30 uur:

Zoals aangekondigd, heeft een asbestidentificatiebedrijf deze voormiddag op een 25-tal plaatsen bodemstalen genomen, tot in de wijde omgeving van de rookpluim. We verwachten de resultaten van het onderzoek eind deze week.
 

UPDATE maandag 19 JUNI 2017 - 11 uur:

Zaterdagnacht woedde een brand in een opslagplaats van een boerderij in Koewacht, vlakbij de grens met Nederland. In de eerste plaats werd door de brandweer de focus gelegd op het bestrijden van de vuurhaard. Intussen is het vuur onder controle en wordt er nageblust.

Omdat op het dak asbesthoudende platen lagen, werd aanvankelijk rekening gehouden met de mogelijkheid dat de door de brand vrijgekomen asbestvezels via de rookpluim zouden neerdalen in het centrum van Koewacht. Gisteren werden daarom de speelplaats van de school en een aantal straten in Koewacht, preventief, afgespoten door de brandweer. Op dat ogenblik was de brandweer aan het nablussen en was de kans op mogelijke verdere verspreiding van vezels quasi nihil.

Onderzoek van de brandweer leerde ons intussen dat buiten de vastgestelde perimeter van 100 meter rondom de brandhaard, geen zichtbare asbestdelen werden teruggevonden. Niettegenstaande deze eerder geruststellende resultaten, zal de gemeente toch opdracht geven aan een gespecialiseerd bureau om in de wijde omgeving bodemstalen te nemen en te onderzoeken op de aanwezigheid van asbestvezels.
We houden u verder op de hoogte.

We vragen de inwoners van Koewacht sowieso om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Vermijd dat u eventuele asbestvezels, ook via schoenen, mee naar binnen neemt en spoel groenten of fruit uit de tuin buiten grondig af met water.
Asbestvezels zijn alleen gevaarlijk als u ze inademt. Als u ze inslikt of als ze in contact komen met uw huid, is er geen gezondheidsprobleem. Mocht u vragen hebben, kan u steeds terecht bij het gemeentebestuur.

UPDATE zondag 18 JUNI 2017 - 21 uur:

Vandaag werden een aantal preventieve maatregelen genomen in afwachting van de resultaten van het bodemonderzoek. Zo werden de speelplaats van de school en een aantal straten in Koewacht, preventief, afgespoten door de brandweer.
 
Dit betekent zeker niet dat er vastgesteld is dat er iets aan de hand is.
Van zodra de resultaten van het onderzoek gekend zijn, brengen we de inwoners van Koewacht op de hoogte.
 

UPDATE zondag 18 JUNI 2017 -  11.15 uur:

Momenteel trekt de brandweer het hooi open om het nablussen te vergemakkelijken. Dit zal extra rookhinder veroorzaken (de wind staat nog steeds richting Koewacht-centrum).
 
Woont u in het centrum van Koewacht? Sluit dan ramen en deuren en zet ventilatiesystemen tijdelijk uit, tot de rookpluim is verdwenen.

 

BERICHT zondag 18 JUNI 2017 -  08.30 uur:

Zaterdagnacht woedde een hevige brand in een opslagplaats van een boerderij in Koewacht, op de grens met Nederland. In de loods lag voornamelijk stro, maar op het dak lagen asbesthoudende platen die door de grote hitte kapot gesprongen zijn, waardoor asbestvezels in de rookpluim terecht gekomen zijn. 

Gezien de windrichting is het niet uitgesloten dat vezels met de rookpluim neergekomen zijn in Koewacht-centrum, en om dat met zekerheid te kunnen bepalen zullen de volgende dagen bodemstalen worden genomen in de wijde omgeving van de brandhaard. 

Asbestvezels zijn alleen gevaarlijk als je ze inademt. Als je ze inslikt of ze als ze in contact komen met je huid, is er geen gezondheidsprobleem. Het enige dat je moet vermijden is dat je de asbestdeeltjes (ook via schoenen) mee naar binnen zou nemen waar ze dan eventueel later kunnen opwaaien. Spoel daarom bij twijfel de groenten of het fruit uit de tuin buiten grondig af met water. 

Zodra de resultaten van het onderzoek naar de verspreiding van de asbestvezels gekend zijn, zullen we de inwoners van Koewacht opnieuw inlichten.

 

op 19 juni 2017
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP