Gemeente Stekene

Zomer 2020... we komen eraan!

Door corona ziet het zomeraanbod er iets anders uit, maar veiligheid en fun staan voorop! De inschrijvingen voor Riebedebie en de sportkampen voor kinderen die in Stekene wonen, starten op maandag 8 juni 2020 om 19 uur. Wie niet in Stekene woont, kan inschrijven vanaf maandag 15 juni 2020 om 8.45 u.

MAATREGELEN CORONA

Wie mag er deelnemen?

Ieder kind mag deelnemen tenzij

  • Hij/zij ziek is
  • Hij/zij ziek is geweest tijdens de 5 dagen voor de activiteit
  • Hij/zij tot de risicogroep behoort en je dokter geen toestemming geeft

Kinderen die symptomen van Covid-19 vertonen ’s morgens voor de start van de activiteit kunnen geweigerd worden door de organisatie.  Als kinderen doorheen de dag ziek worden, moeten zij te allen tijden worden afgehaald.

Wat is er anders aan deze zomer?

Activiteiten worden opgedeeld in bubbels van 50 personen gedurende een hele week. Binnen deze bubbels kunnen kinderen samen eten, spelen en sporten. Er mag geen contact zijn tussen de verschillende bubbels. Dit zorgt ervoor dat er geen combinatie mogelijk is tussen speelplein en sportkamp. De voor- en na-opvang wordt afzonderlijk in de bubbels voorzien.

Neem bij de planning van de zomer je verantwoordelijkheid als ouder op. Vermijd in 1 week de combinatie van het gemeentelijk jeugdaanbod met andere jeugdactiviteiten (kampen, …). Stel dat je op dinsdag terugkomt van een ander kamp, is het niet aan te raden om op woensdag gebruik te maken van het gemeentelijk aanbod.

Kinderen worden gebracht en afgehaald door maximum 1 persoon, bij voorkeur steeds dezelfde. Deze persoon is ook verplicht om een mondmasker te dragen.

Is het wel veilig?

De organisatie zorgt ervoor dat de nodige hygiënische en organisatorische maatregelen worden genomen. Er wordt momenteel volop gewerkt aan een noodplan op federaal niveau voor situaties als er besmettingen worden vastgesteld, de veiligheid niet meer kan gegarandeerd worden,… Deze informatie wordt jullie zeker voor de start van de zomer meegedeeld.

Om op een goede manier aan contact tracing te kunnen doen, is het mogelijk dat de gegevens van je kind hiervoor worden gebruikt. Indien je hier niet akkoord mee bent, is het niet mogelijk om deel te nemen aan het zomeraanbod. Daarnaast is het deze zomer ook verplicht om een volledige medische fiche te bezorgen voor de start van de activiteit. Er zal jullie een blanco formulier worden bezorgd.  

Al deze maatregelen hebben ook een invloed op de inschrijvingsprocedure. Let daarbij op dat je op een andere manier zal moeten inschrijvingen voor het speelplein, dan voor een sportkamp. In de brochure lees je de verschillende inschrijvingsprocedures.

SPEELPLEINWERKING RIEBEDEBIE

Wanneer? Van woensdag 1 juli t.e.m. vrijdag 21 augustus 2020. Er is geen werking op dinsdag 21 juli en van 24 t.e.m. 31 augustus 2020.
Deelname aan de speelpleinwerking kan enkel voor een volledige dag!

Waar? Speelplein Riebedebie, Nieuwstraat 60 d, Stekene

Wie? De kleuterwerking is er voor kleuters vanaf hun 3de verjaardag tot en met de 3e kleuterklas (schooljaar 2019-2020). Ze moeten zindelijk zijn en een zekere graag van zelfstandigheid hebben.
De kinderwerking is er voor alle kinderen van de lagere school (schooljaar 2019-2020).

Om deel te nemen aan Riebedebie moet je je dit jaar eerst aanmelden. Hoe dit kan, vind je terug in de zomerbrochure. Effectieve deelname wordt bepaald door de Jeugddienst op basis van een voorrangsregeling (met werkgeversattesten) en de volgorde van aanmelding.

SPORTKAMPEN

Wie in juli en augustus liever de sportieve toer op wil gaan, kan zich uitleven op één van de sportkampen in De Sportstek, op de voetbalterreinen in de Heistraat of in de sporthal van Kemzeke. 

Voor de organisatie van sportkampen deze zomer is er helaas nog geen goedkeuring van de federale overheid. De minister van Sport, Ben Weyts, belooft snel duidelijkheid en stelt het overgrote deel van de organisaties van sportkampen gerust. We hopen op woensdag 3 juni 2020 uitsluitsel te krijgen op de Veiligheidsraad.

De gemeente besliste alvast om de programmatie en inschrijfdatum van de sportkampen te communiceren zodat jullie de sportieve zomer alvast kunnen inplannen.

DEADLINES INSCHRIJVINGEN

Om de voorbereidingen op een vlotte manier te laten verlopen, werken wij dit jaar ook met deadlines:
- Voor de activiteiten in juli moet je inschrijven voor 21 juni 2020.
- Voor de activiteiten in augustus moet je inschrijven voor 19 juli 2020.Ons aanbod blijft onder voorbehoud van de maatregelen die van toepassing zijn op de hele samenleving. hou er rekening mee dat deze steeds kunnen wijzigen.
op 29 mei 2020
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP