Gemeente Stekene

Naturalisatie

De federale nationaliteitswetgeving bepaalt de toekenning van de Belgische nationaliteit. Wie de Belgische nationaliteit niet automatisch heeft, maar wel wil verkrijgen, kan een aanvraag tot naturalisatie indienen.

Bezit je één of meer nationaliteiten naast de Belgische, dan word je door de Belgische autoriteiten steeds als Belg beschouwd.

Naturalisatie

Sinds 1 januari 2013 kunnen enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België op basis van een wettelijk verblijf de Belgische nationaliteit vrijwillig verkrijgen.
De aanvraag tot naturalisatie wordt behandeld door de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. De naturalisatieprocedure duurt minstens 2 jaar.

Dubbele nationaliteit

Dankzij de wet op de dubbele nationaliteit behoud je je Belgische nationaliteit wanneer je de nationaliteit van een ander land hebt verkregen, tenzij je uitdrukkelijk de Belgische nationaliteit opgeeft.
De wet op de dubbele nationaliteit vereist, althans aan Belgische zijde, geen formaliteiten. Je hoeft dus geen verklaring af te leggen bij een gemeentelijke dienst of bij een diplomatieke post in het buitenland.

Je verkrijgt wel pas de dubbele nationaliteit wanneer de wetgeving van het andere land dat ook toestaat. Voor die buitenlandse wetgeving kan je het best contact opnemen met het betreffende consulaat.

Voor meer informatie kan je het best contact opnemen met:

- de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis
- de Belgische ambassade of het Belgische consulaat van je hoofdverblijfplaats in het buitenland
de ambassade en/of het consulaat van het land van de andere nationaliteit.

Je vindt ook meer informatie over de Belgische nationaliteit en naturalisatie op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Voorwaarden

Je moet 18 jaar zijn en tenminste 3 jaar je hoofdverblijfplaats in België hebben.

Procedure

Het formulier voor het indienen van je verzoek om naturalisatie kan je bekomen bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis. 

Bedrag

Akten en stavingsstukken zijn vrij van zegelrecht. Het is mogelijk dat je eventueel vertalingskosten moet betalen.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP