Gemeente Stekene

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) biedt financiële hulp aan personen van 65 jaar of ouder die zelf niet over voldoende middelen beschikken. De Rijksdienst voor Pensioenen kent de inkomensgarantie toe. 

Organisatie Rijksdienst voor Pensioenen
Adres Zuidertoren, Europaesplanade 1 - 1060 Brussel
T 02 529 30 02 (contactcenter) - 0800 502 46 (gratis telefoonnummer)
Website Rijksdienst voor Pensioenen - website
E info@rvonp.fgov.be
Openingsuren maandag tot en met vrijdag van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16 uur

Voorwaarden

  • Leeftijd: je bent minstens 65 jaar.
  • Nationaliteit: je bent Belg, burger van de Europese Unie, vluchteling, staatloze of van onbepaalde nationaliteit. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking.
  • Verblijfplaats: je verblijft permanent in België. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Procedure

  • Als je reeds een pensioenaanvraag hebt ingediend, geldt die als IGO-aanvraag
  • Als je geen pensioenaanvraag hebt ingediend, moet je je aanbieden bij je gemeentelijke administratie (in het gemeentehuis) of bij de Rijksdienst voor Pensioenen
  • Als je reeds een pensioen van werknemer of zelfstandige, een tegemoetkoming aan gehandicapten of het bestaansminimum/leefloon ontvangt, moet je niets doen. Zodra je de vereiste leeftijd hebt bereikt, wordt het recht op de IGO van ambtswege onderzocht.

Waar aanvragen?

  • bij het gemeentebestuur 
  • bij de Rijksdienst voor Pensioenen

Om het recht op een IGO te onderzoeken of voor aanvraag van de concrete formulieren kan je terecht bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.

Wat meebrengen

Breng je identiteitskaart mee.

Bedrag

Het bedrag dat je kan ontvangen is afhankelijk van je bestaansmiddelen en bedraagt maximum:

  • 1011,70 euro voor wie alleen woont
  • 674,46 euro voor wie samenwoont met één of meer andere personen

(maandbedragen geldig sinds 1 september 2013)

Meer informatie over de invloed van de bestaansmiddelen is terug te vinden op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP