Gemeente Stekene

Voorhuwelijkssparen premie

Pasgehuwde koppels die aangesloten zijn bij een erkende dienst voor voorhuwelijkssparen ontvangen bij het afsluiten van een huwelijk een gemeentelijke premie die wordt uitgedrukt als een percentage van het gespaarde bedrag.

De gemeentelijke premie bedraagt 10% van het gespaarde kapitaal.

Voorwaarden

  • aangesloten zijn bij een erkende dienst van voorhuwelijksparen op de datum van het huwelijk;
  • woonachtig zijn in de gemeente;
  • huwen voor een bepaalde leeftijd;
  • de echtgeno(o)t(e) dient op de dag van het huwelijk ten minste een aantal jaar in de gemeente gehuisvest te zijn.

° op datum van het huwelijk minder dan 30 jaar oud zijn

° ten minste één jaar woonachtig zijn in de gemeente en er ook ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

Klik hier voor het subsidiereglement 'Voorhuwelijkssparen'.

Procedure

Je kan hiervoor terecht de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis maar je kan deze aanvraag ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier aan de rechterkant van deze pagina en in het digitaal loket.

Wat meebrengen

  • bewijs van aansluiting voorhuwelijksparen bij een erkende dienst voor voorhuwelijkssparen;
  • identiteitskaart;
  • aanvraagformulier.

Bedrag

De gemeentelijke premie bedraagt 10% van het gespaarde kapitaal.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP