Gemeente Stekene

Vergunning tot het verstrekken en schenken van alcoholische dranken

Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming tot het verstrekken en schenken van gegiste dranken (minder dan 22° alcohol) en sterke dranken (meer dan 22° alcohol) in publieke inrichtingen zoals snackbars, restaurants, cafés …

Uitbaters van zowel vaste drankslijterijen (bv. restaurants, cafés, cafetaria’s, tearooms …) als reizende drankslijterijen (bv. een tapwagen, rondreizende marktkramen …) moeten in het bezit zijn van een drankvergunning.

Uitzonderingen:

 • Wanneer je een restaurant uitbaat waar je geen sterke drank schenkt, maar enkel gegiste dranken serveert tijdens de maaltijden, heb je geen drankvergunning nodig.
 • Wanneer je een gelegenheidsevenement organiseert (buurt- en wijkfeesten, fuiven ...), heb je geen drankvergunning nodig.
 • Wanneer je een handelszaak uitbaat waar je enkel sterke en gegiste dranken verkoopt - en niet schenkt - heb je geen drankvergunning nodig (bv. supermarkten). Je moet wel bij de FOD Financiën een vergunning 'handelaar in ethylalcohol en alcoholhoudende dranken' aanvragen.

Let op: evenementen van minstens vijftien opeenvolgende kalenderdagen of wanneer ze meer dan tien keer per jaar worden gehouden, zijn geen gelegenheidsevenementen. Dan moet je wel een drankvergunning hebben.

Voorwaarden

 • Je moet een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen.
 • Je zaak moet in orde zijn met de brandveiligheid.
 • De drankgelegenheid is gelegen op het grondgebied van de gemeente Stekene.
 • Bij elke wijziging van exploitant, renovatie of bestemming moet je een nieuw attest aanvragen.

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Lokale economie in het gemeentehuis, maar je kan deze aanvraag ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier aan de rechterkant van deze pagina en in het digitaal loket.

Je moet het aanvraagformulier één maand voor de (her)opening van je zaak indienen.

Wat meebrengen

Vaste drankslijterij:

 • een afdruk van je elektronische identiteitskaart;
 • een huurcontract (indien van toepassing);
 • een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing;
 • een recent uittreksel uit het strafregister, model 1, nodig voor het uitbaten van een drankgelegenheid;
 • een medisch attest/certificaat voor tewerkstelling in de voedingssector (indien van toepassing);
 • een kopij van de aanvraag bij het Federaal Voedselagentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (indien van toepassing);
 • naam en adres van de erkende boekhouder die zal instaan voor het bedrijfsbeheer.

Reizende drankslijterij:

 • een afdruk van je elektronische identiteitskaart;
 • een recent uittreksel uit het strafregister, model 1, nodig voor het uitbaten van een drankgelegenheid;
 • naam en adres van de erkende boekhouder die zal instaan voor het bedrijfsbeheer;
 • een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing;
 • een medisch attest/certificaat voor tewerkstelling in de voedingssector (indien van toepassing);
 • een kopij van de aanvraag bij het Federaal Voedselagentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (indien van toepassing);
 • een kopij van een geldig keuringsattest van de verkoopwagen;
 • een kopij van de machtiging tot ambulante handel (leurkaart).

Bedrag

De vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste en sterke dranken voor reizende en vaste slijterijen is gratis.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP