Gemeente Stekene

Brandveiligheids- en hygiëneattest

Horecazaken moeten over een brandveiligheidsattest beschikken. Het hygiëneattest bevestigt dat je horecazaak voldoet aan de hygiënische eisen.

Bij elke wijziging van exploitant, renovatie of bestemmingswijziging moet je nieuwe attesten aanvragen.

In volgende gevallen is geen hygiëneattest vereist:

  • een bedrijfsrestaurant dat alleen toegankelijk is voor personeel;
  • een refter van een school;
  • een jeugdherberg of jeugdtehuis;
  • een private kring met gereglementeerde toegang en niet met de uitsluitende of hoofdzakelijke bedoeling om drank te gebruiken;
  • een horecazaak die geen alcohol verkoopt of schenkt.

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Lokale economie in het gemeentehuis, maar je kan deze aanvraag ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier op deze pagina en in het digitaal loket.

Dien het aanvraagformulier één maand voor de (her)opening van je zaak in. Hulpverleningszone Waasland komt langs voor een controle en maakt een verslag op waarna de burgemeester al dan niet deze attesten uitreikt.

Bedrag

Klik hier voor de kosten verbonden aan een brandveiligheidsattest. 

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP