Gemeente Stekene

Kind - erkenning

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner.

Getrouwd? Jullie pasgeboren kindje krijgt automatisch de partner van de moeder als vader of als meemoeder.  Je hoeft geen verklaring af te leggen.

Meer info

Je kan hier een afschrift aanvragen.

 

Voorwaarden

Je hebt voor erkenning de toestemming nodig van:

  • de moeder bij de erkenning van een minderjarig en niet-ontvoogd kind.
  • de moeder en het kind, als het kind ouder is dan 12 jaar.
  • het kind, als het meerderjarig of minderjarig ontvoogd is. De toestemming van de moeder is overbodig.

 

Procedure

Het is niet mogelijk om dit digitaal aan te geven. Je kan hiervoor terecht bij dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.

Je kan een kind erkennen:

  • voor de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan je dit bezorgen. Voordeel van erkenning voor de geboorte is dat de vader/meemoeder na de geboorte het kind alleen kan aangeven.
  • bij de geboorteaangifte zelf.
  • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit kan in het gemeentehuis van je woonplaats of in dat van de gemeente waar het kind geboren zal worden.

Is de vader of moeder getrouwd met een andere partner? Dan wordt die echtgenoot op de hoogte gebracht van de erkenning.

Wat meebrengen

Steeds

Beide identiteitskaarten van moeder en erkenner. Moeder en erkenner moeten beiden persoonlijk aanwezig zijn.

Erkenning voor de geboorte
Doktersattest met vermelding van identiteit van de moeder en de vermoedelijke bevallingsdatum. Als het om een meerlingenzwangerschap gaat, moet dit ook vermeld worden.

Erkenning tijdens de geboorteaangifte
Beide ouders moeten aanwezig zijn.

Erkenning na de geboorte
Voor een kind niet geboren in deze gemeente: een recent uittreksel van de geboorteakte.

Als je niet ben ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, zou het kunnen dat je ook nog een bewijs van identiteit, bewijs van nationaliteit en een bewijs van ongehuwde staat moet voorleggen.

Bedrag

De erkenning van een kind is gratis.

 

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP