Gemeente Stekene

Adoptieakte

Een adoptieakte bevat de gegevens over de adoptie van een persoon. De adoptieakten worden geregistreerd in de Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS). 

Je kan een afschrift of uittreksel van een adoptieakte aanvragen in elke Belgische gemeente.

Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte met de historiek. 

 

Procedure

Wie kan en uittreksel of afschrift van een adoptieakte aanvragen?

  • de echtgeno(o)t(e), ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen of erfgenamen
  • iemand die deze beroepshalve aanvraagt, bijvoorbeeld advocaten of notarissen voor hun klanten

 

Hoe aanvragen?

Je hoeft hiervoor niet bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis langs te komen, je kan dit afschrift elektronisch aanvragen. Je vindt het digitaal formulier aan de rechterkant van deze pagina en in het digitaal e-loket.

Wat je ook kan doen, is het aanvraagformulier onderaan de pagina invullen en per mail bezorgen aan de dienst Burgerzaken via burgerzaken@stekene.be.

 

Bedrag

Dit afschrift of uittreksel is gratis. Het zijn elektronische akten die de gemeente per mail bezorgt. 

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP