Gemeente Stekene

Stamboomonderzoek

Ben je op zoek naar je familiegeschiedenis of vraag je je af wie je grootouders waren? Om je eigen stamboom samen te stellen beschikt de gemeente over de registers burgerlijke stand en bevolkingsregisters. Er zijn voor stamboomonderzoek in Stekene verschillende bronnen die je kan raadplegen.

Kadasterboeken Stekene (1667) en Kemzeke (1664)

In de kadasterboeken zijn de kadasterkaarten getekend, met vermelding van namen van families. De heemkundige kring d’Euzie van Stekene heeft een studie van deze boeken gemaakt. Hun contactgegevens vind je op hun website www.deuzie.be.

Parochieregister

Het houden van registers van dopen, huwelijken en overlijdens werd door de kerk in de 16de eeuw bevolen. De parochieregisters van Kemzeke en Stekene vind je terug in het rijksregister Beveren (www.arch.be). Ook op de website van de heemkundige kring d’Euzie van Stekene www.deuzie.be vind je hierover gegevens terug.


Burgerlijke stand

In 1796 (Franse periode) werd de burgerlijke stand ingevoerd. Gemeenten werden verplicht akten van geboorte, huwelijk en overlijden op te maken. Dit gebeurt nu nog. De originele registers worden bewaard op het gemeentehuis van Stekene. In de wachtruimte van het gemeentehuis van Stekene, kan je de ingescande akten van ca. 1797 tot 1916 op computer raadplegen.


Bevolkingsregister

In de bevolkingsregisters staat het resultaat van de tienjaarlijkse volkstellingen. Hierin vind je de gezinssamenstellingen tijdens een bepaalde periode, geordend per wijk. Aankomsten vanuit en verhuizingen naar andere gemeenten staan hierin ook vermeld. De registers weerspiegelen per wijk en per straat de hele maatschappelijke en professionele evolutie van de bewoners. In de wachtruimte van het gemeentehuis van Stekene, kan je de ingescande registers tussen 1847 en 1890 op computer raadplegen.

 

Voorwaarden

Opzoekingen in de registers in de wachtzaal van het gemeentehuis zijn gratis en kan je zelf uitvoeren. Probeer je opzoekingen vooraf goed voor te bereiden. Voor het raadplegen van registers van de burgerlijke stand van minder dan 100 jaar geleden, heb je toestemming nodig van de Familierechtbank van Dendermonde.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP