Gemeente Stekene

Wettigen handtekening

Het wettigen/legaliseren van een handtekening is een daad waarbij een overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt.

De burgemeester of zijn gemachtigde gaat na of de te legaliseren handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld. Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

Voorwaarden

  • De persoon van wie de handtekening moet gewettigd worden, moet zijn woonplaats hebben in de gemeente
  • Het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken
  • De formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld)

Procedure

Het is niet mogelijk om dit digitaal aan te vragen. Je kan hiervoor terecht bij dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.

Wat meebrengen

  • Het document waarop de handtekening staat en gewettigd moet worden
  • De identiteitskaart van diegene wiens handtekening gewettigd moet worden

Bedrag

De wettiging van een handtekening is gratis.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP