Gemeente Stekene

Arbeidskaart vreemdelingen

Er zijn drie soorten arbeidskaarten:

  • de arbeidskaart A geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om elk beroep in loondienst uit te oefenen bij eender welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur.
  • de arbeidskaart B geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om gedurende een periode van ten hoogste 12 maanden te werken voor één welbepaalde werkgever die hiertoe vooraf een arbeidsvergunning heeft bekomen.
  • de arbeidskaart C geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om elk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever. Ze geldt voor een bepaalde duur en kan eventueel worden hernieuwd.

Voorwaarden

Kom je uit een land dat niet tot de Europese Economische Ruimte (EER, de 25 landen van de EU uitgebreid met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) behoort en wil je in België in loondienst werken?
Dan heb je in principe een arbeidsvergunning nodig. Voor de nieuwe lidstaten van de EU bestaan er overgangsmaatregelen: uitgezonderd Cyprus en Malta dien je ook over een arbeidskaart te beschikken.

Wie heeft geen arbeidsvergunning nodig?

  • EU- en EER-onderdanen (E-kaart)
  • vreemdelingen in het bezit van een vestigingsvergunning (C-kaart) of vreemdelingen toegelaten of gemachtigd om onbeperkt in België te verblijven (B-kaart)
  • echtgenoten van EU-onderdanen (F-kaart)
  • erkende vluchtelingen
  • geregulariseerden

Procedure

Het is niet mogelijk om dit digitaal aan te vragen.

Je kan de nodige aanvraagformulieren bekomen bij het plaatselijk VDAB-kantoor of downloaden via www.werk.be en moet dit laten invullen bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.

Daarna worden de formulieren doorgestuurd naar de territoriaal bevoegde migratiedienst.

Bedrag

Een arbeidskaart wordt gratis afgeleverd.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP