Gemeente Stekene

Vreemdelingenkaart

Deze identiteitskaart (ook wel de C-kaart genoemd) kan je als niet-EU-burger krijgen als je onbeperkt in ons land mag verblijven.

Een identiteitskaart voor vreemdelingen is vijf jaar geldig. Je kunt de kaart als eigenaar automatisch vernieuwen bij de gemeente (afgifte van een nieuwe kaart geldig voor vijf jaar).
Je kunt dit document al zes maanden vooraleer de geldigheidsduur ervan verloopt, verlengen, als dit noodzakelijk is voor vertrek naar het buitenland.
Eigenaars van de C-kaart zijn ingeschreven in het bevolkingsregister, behalve mensen met de Zwitserse nationaliteit die hun aanvraag tot inschrijving na 1 juni 2008 indienden.

Voorwaarden

Als niet-EU-burger kun je in bepaalde gevallen een 'identiteitskaart voor vreemdeling' (C-kaart) verkrijgen:

  • Wanneer je een B-kaart (onbeperkt verblijfsrecht) hebt en de machtiging tot vestiging aanvraagt op basis van vijf jaar voorafgaand ononderbroken verblijf met een B-kaart.
  • Als gezinshereniger met een niet-EU-burger (op voorwaarde dat deze houder is van een C-kaart), vanaf de zevende maand dat je zelf in het bezit bent van een B-kaart kan je een aanvraag doen.
  • Indien je de Zwitserse nationaliteit hebt en als buitenlandse student in België verblijft, of je hier vestigde in het kader van een gezinshereniging, tewerkstelling of zelfstandige arbeid.

Procedure

Het is niet mogelijk om dit digitaal aan te vragen. Je kan hiervoor terecht bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.

Wat meebrengen

Gelieve je identiteitskaart en één pasfoto mee te brengen.

Bedrag

Deze kaart kost 21,20 euro.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP