Gemeente Stekene

Tijdelijke afwezigheid

Verblijf je tijdelijk in het buitenland voor studies, beroepsredenen, gezondheidsredenen,... dan meld je dit aan de dienst Burgerzaken.

Je 'tijdelijke afwezigheid' wordt dan genoteerd. Dit is belangrijk om een ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister te voorkomen.

Voorwaarden

Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis maar je kan deze aangifte ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier aan de rechterkant van deze pagina en in het digitaal loket.

Wat meebrengen

Breng je identiteitskaart en eventueel het adres waar je tijdelijk zal verblijven mee.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP