Gemeente Stekene

Strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden) - uittreksel

Er bestaan 3 modellen:

1. Basismodel (595)

Dit basismodel heb je nodig voor allerlei redenen, zoals

 • sollicitaties
 • tewerkstelling/indiensttreding
 • bezoek gevangenis
 • visumaanvraag

Je krijgt het document onmiddellijk mee naar huis.

2. Model 1 (596-1)

Dit model heb je nodig voor activiteiten waarvan de toepassings- en uitoefeningvoorwaarden wettelijk bepaald zijn, zoals

 • verzekeringen, financiën, belastingen en accijnzen
 • slijterij van gegiste en sterke dranken
 • beroepsverboden
 • transport en reizen
 • wapens en veiligheid
 • milieu
 • jachtvergunning of wapenvergunning
 • vervoer van personen en goederen

Je krijgt het document onmiddellijk mee naar huis.

3. Model 2 (596-2)

Aanvraag voor de uitoefening van een activiteit die valt onder

 • opvoeding
 • psycho-medisch-sociale begeleiding
 • hulpverlening aan de jeugd
 • kinderbescherming
 • animatie of begeleiding van minderjarigen

Hiervoor moet de dienst Burgerzaken advies vragen bij de politie, daarom duurt het 2 à 3 dagen voor je het document kan afhalen.

Te vermelden bij elke aanvraag:

 • reden waarvoor je het uittreksel nodig hebt
 • je beroep

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis, maar je kan deze aanvraag ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier aan de rechterkant van deze pagina en in het digitaal loket.

Als je het document niet persoonlijk kan afhalen, mag je een andere persoon machtigen. Die persoon brengt dan een door jou ondertekende, handgeschreven volmacht en een kopie van de identiteitskaart mee.

Wat meebrengen

Breng je identiteitskaart mee

Bedrag

Een uittreksel uit het strafregister is gratis.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP