Gemeente Stekene

Voorlopige identiteitskaart

Wie zijn identiteitskaart verloren is en niet beschikt over een reispas maar toch naar een Europees land of een land waar geen reispas vereist is, wil reizen, kan een voorlopige identiteitskaart aanvragen.

Enkel als er niet voldoende tijd is om een nieuwe identiteitskaart of reisdocument af te leveren in spoedprocedure, kan een voorlopige identiteitskaart afgeleverd worden. Deze kaart is twee maanden geldig.

Hou er wel rekening mee dat deze kaart maar door een beperkt aantal landen wordt aanvaard en dat bepaalde luchtvaartmaatschappijen eisen dat je identiteitskaart en reispas nog drie tot zes maanden geldig moeten zijn.

Voorwaarden

Wanneer heb je recht op een voorlopige identiteitskaart?

  • Bij verlies of diefstal van je identiteitskaart op de vooravond van je vertrek naar het buitenland als de verloren kaart nog minstens één maand geldig is op het ogenblik van verlies en als je zelfs met een spoedprocedure niet tijdig een identiteits- of reisdocument kan bekomen. Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de dienst Burgerzaken en FOD Binnenlandse Zaken.
  • Bij problemen bij het rijksregister bij het aanmaken van je identiteitsdocumenten.
  • Bij problemen bij de brief met de pin/pukcodes. In dit geval moet de identiteitskaart maximaal 45 dagen voor de aanvraag van de voorlopige kaart zijn aangevraagd. 

Procedure

Je kan terecht bij het gemeentebestuur van je hoofdverblijfplaats. Daar worden de voorwaarden gecontroleerd. Er wordt een nieuwe identiteitskaart aangevraagd.

De dienst Burgerzaken maakt voor jou een afspraak.

Je gaat met 

  • het attest van verlies of diefstal van de identiteitskaart
  • een pasfoto

naar de centrale diensten van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking (FOD Binnenlandse Zaken, Park Atrium koloniënstraat 11, 1000 Brussel) om je voorlopige identiteitskaart af te halen. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, enkel na afspraak.

Na controle van de identiteit en reisdocumenten wordt deze kaart gratis uitgereikt. De voorlopige identiteitskaart heeft een geldigheidsduur van twee maanden.

 

Bedrag

Een voorlopige identiteitskaart is gratis.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP