Gemeente Stekene

Huwelijksdatum vastleggen, huwelijksaangifte en huwen

Stap 1 Trouwdag vastleggen

De trouwdag kan vastgelegd worden vanaf 1 jaar voor het huwelijk. Dit kan zowel telefonisch als aan het loket burgerzaken door beide of één van beide partners.
 

Territoriale voorwaarden:

Om in Stekene te kunnen huwen, moet één van beide partners in Stekene wonen.

Belgen die in het buitenland verblijven en niet zijn ingeschreven in een Belgische gemeente, kunnen in Stekene huwen indien één van de aanstaande echtgenoten ofwel

 • Laatst ingeschreven was in Stekene
 • Geboren is in Stekene
 • een bloedverwant tot en met de 2de graad (dat zijn grootouders, ouders, broers zussen, kinderen  of kleinkinderen) van een van de aanstaande echtgenoten hun woonplaats hebben in Stekene

Voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wetgeving.

 

Stap 2 huwelijksaangifte 

De huwelijksaangifte, ook ondertrouw genoemd, is een registratie in een akte van de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen.

De aangifte kan ten vroegste 6 maanden en ten laatste 15 dagen voor de geplande huwelijksdatum en bij volledigheid van het dossier.

De aanstaande echtgenoten worden telefonisch verwittigd vanaf wanneer de aangifte van huwelijk kan gebeuren. 

Wat meebrengen

 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
 • een identiteitsbewijs

Aanstaande echtgenoten die niet in geschreven zijn in Stekene moeten volgende documenten meenemen:

 • Een bewijs van nationaliteit
 • Een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • Een attest van hoofdverblijfplaats

Deze documenten uit het buitenland moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler.

De aangifte gebeurt door beide aanstaande echtgenoten aan het loket Burgerzaken in het gemeentehuis. Als je partner door een uitzonderlijke gegronde reden niet aanwezig kan zijn, heb je een volmacht nodig waarin hij of zij toestemming geeft.

 

Wat nog vermelden bij de aangifte?
Getuigen: je kan kiezen om geen, 1, 2, 3 of 4 meerderjarige getuigen te nemen die aanwezig zijn bij het huwelijk. Geef hun naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats door.

 

Stap 3 huwen

Het burgerlijk huwelijk kan pas voltrokken worden minimaal 15 dagen en maximaal 6 maanden na de huwelijksaangifte, op voorwaarde dat alle documenten in orde zijn.  Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden voor het eventuele religieuze huwelijk.

Het huwelijk vindt plaats in de ceremoniezaal of raadzaal van het gemeentehuis van Stekene, te betreden via de trappen in de Dorpsstraat te Stekene. Wie niet of moeilijk de trappen op kan, neemt de ingang van het gemeentehuis via de Stadionstraat waar zich een lift bevindt.

Op de huwelijksdag word u door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.  De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op en ondertekent die digitaal. 

Wat meebrengen

 • Beide partners en de eventuele getuigen moeten hun identiteitskaart meenemen.
 • Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

 

Bedrag

De kosten voor een huwelijk bedragen 25 euro en betaal je bij de aangifte van het huwelijk.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP