Gemeente Stekene

Pensioen - aanvraag

Je kan een pensioenaanvraag doen aan het loket van de dienst Burgerzaken of via de website www.mypension.be. 

Meer info over het pensioen voor werknemers verkrijg je via de Rijksdienst voor Pensioenen. Voor meer info kan je telefoneren naar de gratis Pensioenlijn op het nummer 1765.

De zitdag voor werknemers  in het gemeentehuis van Stekene vindt elke tweede vrijdag van de maand plaats, van 9 tot 11 uur. 

 

Tijdens de zitdagen van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen kunnen actieve en gepensioneerde zelfstandigen gratis alle inlichtingen krijgen in verband met hun pensioen. Je kan er als (gepensioneerde) zelfstandige ook terecht met vragen over je kinderbijslag en ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De zitdag voor zelfstandigen in het gemeentehuis van Stekene vindt elke tweede woensdag van de maand plaats, van 13.30 tot 14.30 uur.

Procedure

Je kan voor de aanvraag van je pensioen terecht bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis maar je kan deze ook digitaal indienen via www.mypension.be.

Wat meebrengen

Breng je identiteitskaart mee.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP