Gemeente Stekene

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

De omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is vereist voor het:

 • optrekken of plaatsen van een constructie
 • functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat
 • afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie
 • ontbossen van met bomen begroeide oppervlakten
 • vellen van hoogstammige bomen
 • aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem
 • opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen of van materialen, materieel of afval
 • parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens
 • plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt
 • geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed
 • opsplitsen van een woning of het wijzigen van het aantal woongelegenheden
 • aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen

LET OP: Dit is een samenvatting. Raadpleeg de dienst Ruimtelijke Ordening voor de uitgebreide voorwaarden.

 

Bepaalde handelingen zijn vrijgesteld van omgevingsvergunning. De lijst en voorwaarden vind je hier: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019375&param=inhoud of raadpleeg de dienst Ruimtelijke Ordening.

Voor bepaalde handelingen volstaat een melding. De lijst en voorwaarden vind je hier: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Vergunningen/b-bvr-Meldingsplicht-besluit of raadpleeg de dienst Ruimtelijke Ordening.

Bepaalde handelingen zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect. De lijst en voorwaarden vind je hier: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Vergunningen/articleType/ArticleView/articleId/9120 of raadpleeg de dienst Ruimtelijke Ordening.

 

De omgevingsvergunning wordt afgeleverd binnen de 60 dagen na volledig en ontvankelijk verklaring van de aanvraag of binnen de 105 dagen na volledig en ontvankelijk verklaring van de aanvraag indien een openbaar onderzoek is vereist.

Vergunning aanvragen - Ruimtelijke Ordening

In het normenboek vind je alle stukken die bij het dossier moeten worden gevoegd.

Wat meebrengen

Voor een omgevingsaanvraag met verplichte medewerking van een architect dien je een architect te raadplegen. Hij of zij zal jouw dossier volledig samenstellen en digitaal indienen.

Voor handelingen vrijgesteld van de medewerking van een architect kan je de omgevingsvergunningsaanvraag of de melding eenvoudig zelf indienen via www.omgevingsloket.be. Kies voor snelinvoer. 

Rechts bij de downloads vind je de handleiding voor het indienen van een aanvraag via de snelinvoer. Je kan voor meer uitleg ook terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Bedrag

50 euro per vergunningsaanvraag zonder openbaar onderzoek.

100 euro per vergunningsaanvraag met openbaar onderzoek. Dit bedrag is te verhogen met de prijs van de aangetekende zendingen voor het openbaar onderzoek.

 

Beide bedragen worden verhoogd met 25 euro per woongelegenheid per vergunningsaanvraag met meerdere woongelegenheden.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP