Gemeente Stekene

Huisnummer

Aan elke vergunde woongelegenheid, handelspand, bedrijf en bebouwbaar lot uit een goedgekeurde verkaveling kan een huisnummer worden toegekend.

Het toegekende huisnummer wordt per brief meegedeeld binnen de 30 dagen na ontvangst van de vraag en ingegeven in het CRAB (Centraal Referentie Adressen Bestand).

Voorwaarden

Iedereen die eigenaar is van een woongelegenheid, handelspand, bedrijf waarvoor een omgevingsvergunning werd verleend of van een bebouwbaar lot waarvoor een omgevingsvergunning voor verkaveling werd verleend, kan een huisnummer aanvragen.

Wat meebrengen

Brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen met:

  • vraag tot het toekennen van een huisnummer
  • vermelding van kadastraal perceel (kadastrale percelen)

Bedrag

Het toekennen van een huisnummer gebeurt gratis.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP