Gemeente Stekene

Stedenbouwkundige inlichtingen voor notarissen

Uitgebreide stedenbouwkundige inlichtingen over één of meerdere kadastrale percelen die notarissen verplicht moeten opvragen en overnemen in de notariële aktes bij koop en verkoop van onroerende goederen.

De stedenbouwkundige inlichtingen worden afgeleverd binnen de 30 dagen na aanvraag.

Procedure

Je kan deze aanvraag elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier in het digitaal loket onder het notarisattestenloket.

Bedrag

75 euro per kadastraal perceel of per aaneengesloten groepje kadastrale percelen.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP