Gemeente Stekene

Vergunningen organisatie evenementen

Wil je als particulier of met je vereniging het openbaar domein gebruiken voor activiteiten zoals wielerwedstrijden, jaarmarkten, rommelmarkten, verkopen door verenigingen, circussen, evenementen, activiteiten,…

Of wil je het openbaar domein gebruiken voor handels- of dienstverleningsactiviteiten zoals ambulante handel, gratis aanbieden van informatie, plaatsen voertuig medische controles, plaatsen van terrassen, uitstallen van koopwaar voor handelszaken, plaatsen van automaten,…

Met het formulier als bijlage kan je volgende vergunningen of toelatingen aanvragen:

  • wegvergunning
  • nachtvergunning
  • toelating muziekactiviteit
  • vergunning voor het schenken van sterke drank
  • vergunning voor het gebruik van een geluidswagen
  • kampvuurvergunning
  • vergunning voor het afvuren van geluidsarm vuurwerk
  • ambulante handel

Doe je aanvraag minimum 1 maand op voorhand ter attentie van het college van burgemeester en schepenen via het aanvraagformulier als bijlage.  

Voorwaarden

De aanvragen voor wielerwedstrijden wordt minimum 3 maanden op voorhand gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Klik hier voor meer info over het organiseren van wielerwedstrijden. 

Voor handels- of dienstverleningsactiviteiten: Er wordt verondersteld dat de oppervlakten die tijdelijk worden ingenomen zich in onberispelijke staat bevinden tenzij de aanvrager een tegensprekelijke staat van bevinding laat opmaken.

Bij de toekenning van de vergunning wordt rekening gehouden of de voetgangers voldoende ruimte hebben op het voetpad (1,5m). De vergunning kan stilzwijgend worden verlengd voor een periode van maximaal 5 jaar. Er is een sanctie voorzien wanneer geen vergunning wordt aangevraagd. De aanvrager deelt tijdig een wijziging van de vergunning mee.

Procedure

Checklist bij het organiseren van evenementen:

1. Ik ben in het bezit van een contract van de zaal of tent waar de activiteit doorgaat.

2. Ik heb de nodige vergunningen aangevraagd bij het gemeentebestuur.

3. Ik heb de nodige verzekeringen afgesloten en nagevraagd bij de uitbater van de zaal.

4. Ik heb de formulieren voor SABAM en Billijke Vergoeding tijdig ingevuld en opgestuurd. 

5. Ik wil gebruik maken van gemeentelijk materieel en heb hiervoor tijdig een aanvraagformulier ingevuld en opgestuurd.

Wat meebrengen

Breng het ingevulde aanvraagformulier mee.

Bedrag

 Klik hier voor het belastingreglement 'Belasting op inname openbaar domein activiteiten'.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP