Gemeente Stekene

Parkeerplaats personen met een handicap

Als je in het bezit bent van een parkeerkaart voor personen met een handicap, is het mogelijk een voorbehouden parkeerplaats dicht bij huis aan te vragen.

Opgelet: je krijgt geen persoonlijke parkeerplaats. Andere personen met een parkeerkaart mogen er ook parkeren.

De parkeerplaats wordt afgebakend met een witte en blauwe rand en een bordje met de afbeelding van een rolstoel.

De aanvraag wordt onderzocht op basis van de reeds beschikbare parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de omgeving van het adres op de aanvraag.

De norm die gehanteerd wordt is één parkeerplaats voor personen met een handicap tegenover 25 parkeerplaatsen in een straat (inclusief de parkeerplaatsen voor gehandicapten die de gemeente zelf heeft voorzien).

Het nut van deze parkeerplaatsen wordt jaarlijks onderzocht.

Voorwaarden

  • Beschikken over een bijzondere parkeerkaart voor personen met een handicap afgeleverd door Directie-generaal Personen met een Handicap van de Federale Overheid.
  • Aan de woon- of werkplaats mag geen garage of privéparking gebouwd zijn die de toegang werkelijk mogelijk maakt.
  • Over een voertuig beschikken of vervoerd worden door een persoon die bij je woont.
  • Er geen bezwaar is om een parkeerplaats aan te duiden op een afstand van maximum 50 m van de ingang van je woonplaats.
  • Er geen sprake is van een regeling van beurtelings parkeren in de straat.

 

 

Wat meebrengen

Breng het ingevulde aanvraagformulier, je identiteitskaart en je parkeerkaart voor personen met een handicap mee.

Bedrag

Een parkeerplaats voor personen met een handicap is gratis.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP