Gemeente Stekene

Standpijp - uitlening

Verenigingen, ondernemingen en particulieren kunnen een standpijp ontlenen voor tijdelijke watervoorziening op evenementen of voor het vullen van bv. een zwembad of bij de installatie van een regenwaterput. De standpijp wordt aangesloten op het leidingwater via een ondergrondse hydrant en voorziet in een groot debiet via brandslangen.

Voorwaarden

De standpijp wordt enkel opgesteld op het grondgebied van de gemeente Stekene en door het gemeentepersoneel. De standpijp kan enkel aangevraagd worden voor tijdelijk gebruik. Voor langdurig gebruik op bv. bouwwerven, wordt verwezen naar de diensten van De Watergroep. Er is een maximale afstand van 200 meter t.o.v. de ondergrondse hydrant overbrugbaar.

Wat meebrengen

Breng het ingevulde aanvraagformulier mee.

Bedrag

Een vast recht van 75 euro voor het gebruik, opstellen en wegnemen van de standpijp.

5 euro per kubieke meter water. Het verbruik wordt steeds afgerond naar de hogere m³ stand.

De retributie wordt aangerekend per factuur na gebruik van de standpijp en opmeten van het verbruik. Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP