Gemeente Stekene

Putwateronderzoek

Als eigenaar van een woning met een eigen waterwinning kan je de drinkbaarheid en geschiktheid van dat water gratis laten onderzoeken.  Je krijgt een gezondheidskundige beoordeling van uw putwater en een schriftelijk advies over het gebruik. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De VMM controleert de gegevens op dit formulier en spreekt telefonisch een datum met je af waarop ze een staal komt nemen van het putwater. De VMM laat het waterstaal onderzoeken.

Toezicht Volksgezondheid deelt je het resultaat schriftelijk mee, samen met een gezondheidskundige beoordeling van de waterkwaliteit en een advies voor het gebruik ervan. De gemeente ontvangt achteraf ook een kopie van de analyseresultaten van de VMM.

Voor meer info kan je steeds terecht bij VMM. Je kan hen bereiken op het nummer 053 72 64 45 of mailen naar info@vmm.be. De website is http://www.vmm.be.

Indien je het antwoord op een vraag uit de rubriek “Technische gegevens van de installatie”, ”Omgevingsfactoren” of “Gegevens van vorig putwateronderzoek” niet weet, laat je die vraag open.

Voor meer info over de gezondheidsaspecten van putwater en drinkwater kan je surfen naar www.gezondmilieu.be.

Voorwaarden

Dit putonderzoek geldt enkel voor woningen waarbij geen aansluiting op de openbare watervoorziening mogelijk is.

Wat meebrengen

Gelieve het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend te bezorgen aan de VMM.  Het adres vind je bovenaan het formulier terug.  Het formulier moet ingevuld en ondertekend worden door een medewerker van de gemeente en door jezelf.

Bedrag

Het putwateronderzoek gebeurt gratis.

Digitaal loket

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP