Gemeente Stekene

Rioolaansluiting

Ben je eigenaar van een gebouw:

  • waarin afvalwater geproduceerd wordt,
  • dat binnen 50m gelegen is langs een openbare weg, uitgerust met een openbaar rioleringsnet?

Dan ben je verplicht om dit gebouw door het gemeentebestuur te laten aansluiten op dit rioleringsnet.

Procedure

1. Vraag je huisaansluiting aan

Bezorg aan de medewerkers van dienst Openbare Werken bijgevoegd aanvraagformulier, volledig ingevuld en vergezeld van een kopie of schets.

Na goedkeuring plaatsen de medewerkers van het gemeentebestuur één of twee huisaansluitputten aan de rooilijn. Vanaf dit niveau kan je starten met de aanleg van je privériolering.

Is op je bouwperceel al een huisaansluitput aanwezig of ben je aan het renoveren en beschik je al over een bestaande huisaansluitput? Voer dan de aansluiting uit volgens de aanbeveling van het gemeentebestuur.

2. Leg je riolering aan op privaat domein

Je moet twee afzonderlijke afvoerbuizen vanaf de woning tot aan de grensscheiding (rooilijn) aanleggen:

  • één buis van 160 mm diameter voor regenwaterafvoer
  • één buis van 160 mm diameter voor vuilwaterafvoer

Bedrag

De kostprijs voor aansluiting op het openbaar rioleringsnet is 1 500 euro exclusief btw en exclusief kosten voor de keuring van de privé-waterafvoer.

Je betaalt 21% btw voor een nieuwbouwwoning en 6% btw voor een woning ouder dan 10 jaar.

 

Teruggave waarborgsom

Na de uitvoering van bouwwerken waarvoor een waarborg (1 000 euro) betaald is aan de gemeente, kan deze terug gevraagd worden door middel van Formulier 7.

Indien de werken een invloed hebben gehad op het rioleringsstelsel moet er ook een keuringsbewijs van het rioleringsstelsel geleverd worden.

De lijst van gecertificeerde keurders is te vinden op de website van Vlario (afkorting voor Vlaamse Riolering) www.vlario.be, of bij De Watergroep via www.dewatergroep.be.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP