Gemeente Stekene

Socioculturele verenigingen - Basissubsidie

Stekense socioculturele verenigingen kunnen een basissubsidie aanvragen van 75 euro ter bevordering van hun socioculturele werking. Verenigingen die deze basissubsidie aanvragen, hebben geen recht op andere subsidies die zijn opgenomen in het subsidiereglement voor socioculturele verenigingen.

Voorwaarden

De vereniging organiseert minimum drie activiteiten per jaar.

Hier vind je het subsidiereglement 'Lokale socioculturele werking' terug (link wordt binnenkort toegevoegd).

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Cultuur in het gemeentehuis.

Elke vereniging krijgt het officiële aanvraagformulier half december in de bus. Als je het formulier niet  hebt ontvangen, neem dan contact op met de dienst Cultuur.

Wat meebrengen

  • De ingevulde en ondertekende officiële aanvraagformulieren: algemene informatiefiche en aanvraagformulier basissubsidies
  • De gevraagde bewijsstukken

 

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP