Gemeente Stekene

Toneelvereniging - Subsidie

Toneelverenigingen kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen voor:

  • huuronkosten of onderhoudskosten voor de theaterruimte en/of opslagruimte
  • vergoedingen voor gastregisseurs (maximum één per jaar)
  • promotiemateriaal

De subsidie bedraagt maximum 50% van de gefactureerde bedragen.

Let op! Je kan naast bijzondere subsidies ook werkingssubsidies en eventueel projectsubsidies aanvragen.

Voorwaarden

Enkel Stekense toneelverenigingen die per seizoen minimum twee producties geven voor een open publiek in Stekene, komen in aanmerking voor deze subsidie.

Hier vind je het subsidiereglement 'Lokale socioculturele werking' terug (link wordt binnenkort toegevoegd).

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Cultuur in het gemeentehuis.

Elke vereniging krijgt het officiële aanvraagformulier midden december in de bus. Als je het formulier niet ontvangen hebt, neem dan contact op met de dienst Cultuur.

Dien je aanvraag elk jaar ten laatste op 31 januari in bij de dienst Cultuur.

Wat meebrengen

  • De ingevulde en ondertekende officiële aanvraagformulieren: algemene informatiefiche en aanvraagformulier bijzondere subsidies voor toneelverenigingen
  • De gevraagde bewijsstukken
 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP