Gemeente Stekene

Koren en muziekensembles - Subsidie

Koren en muziekensembles kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen voor de organisatie van concerten in Stekene. De voorwaarde is dat er een gastdirigent uitgenodigd is of er een samenwerking met andere koren of muziekensembles plaatsvindt.

Koren en muziekensembles kunnen bijzondere subsidies krijgen voor:

  • de huur van een locatie (uitgezonderd gemeentelijke infrastructuur)
  • de vergoeding voor gastdirigenten (maximum één per jaar)
  • promotiemateriaal

De subsidie bedraagt maximum 50% van de gefactureerde bedragen.
Let op! Je kan naast bijzondere subsidies ook werkingssubsidies en eventueel projectsubsidies aanvragen.

Voorwaarden

Hier vind je het subsidiereglement 'Lokale socioculturele werking' terug (link wordt binnenkort toegevoegd).

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Cultuur in het gemeentehuis.

Elke vereniging krijgt het officiële aanvraagformulier midden december in de bus. Als je het formulier niet hebt ontvangen, neem dan contact op met de dienst Cultuur.

Dien je aanvraag elk jaar ten laatste op 31 januari in bij de dienst Cultuur.

Wat meebrengen

  • De ingevulde en ondertekende officiële aanvraagformulieren: algemene informatiefiche en aanvraagformulier bijzondere subsidies voor koren en muziekensembles
  • De gevraagde bewijsstukken
 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP