Gemeente Stekene

Initiatieven in eigen buurt - Subsidie

Deze subsidie is voor initiatieven die in eigen buurt worden georganiseerd om de leefbaarheid in die bepaalde buurt te verbeteren/bevorderen. Ontmoeting en verbondenheid worden hiermee gestimuleerd. 

Voorwaarden

Deze subsidie is voor buurtinitiatieven die worden georganiseerd op een publieke of openbare plaats op het grondgebied van de gemeente Stekene. De activiteit moet bekendgemaakt worden aan alle inwoners van de buurt. Ten minste 20 buurtbewoners moeten deelnemen aan de activiteit.

Alle info is terug te vinden in het subsidiereglement 'Initiatieven in eigen buurt voor organiseren van activiteiten'.

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Cultuur in het gemeentehuis.

Elke vereniging krijgt het officiële aanvraagformulier half december in de bus. Als jouw vereniging het formulier niet heeft ontvangen, neem dan contact op met de dienst Cultuur.

Dien je aanvraag elk jaar ten laatste op 31 januari in bij de dienst Cultuur.

Wat meebrengen

  • de ingevulde en ondertekende officiële aanvraagformulieren: algemene informatiefiche en aanvraagformulier bijzondere subsidie voor buurtkermissen of -feesten
  • de gevraagde bewijsstukken

Doe je de aanvraag digitaal, dan kan je de gevraagde bewijsstukken er online aan toevoegen.

Bedrag

De subsidie bestaat uit een basissubsidie van 100 euro en een variabel bedrag van max. 50% van de gefactureerde kosten voor 'animatie', en dit met een maximum van 2 000 euro.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP