Gemeente Stekene

Socioculturele projecten - Subsidie

Socioculturele verenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor gemeenschapsvormende, culturele projecten. Met projecten bedoelen we initiatieven die niet elk jaar worden ingericht en die een uitzonderlijk karakter hebben.

Gemeenschapsvormende projecten doen meer dan mensen met gemeenschappelijke interesses samenbrengen. Bij gemeenschapsvorming draait het er vooral om dat er bruggen geslagen worden tussen verschillende groepen mensen. Kansengroepen worden betrokken bij het culturele leven en mensen vormen een gemeenschap op basis van de gemeenschappelijke ervaring die zij dankzij het project samen beleven.

Criteria waaraan de activiteit moet voldoen:

  • De activiteit moet een bovenlokale uitstraling hebben.
  • De activiteit mag niet tot de reguliere werking van de vereniging behoren.
  • De activiteit moet een educatieve culturele werking en cultuurspreiding bij specifieke doelgroepen beogen.
  • De activiteit moet de samenwerking met het cultureel verenigingsleven in de hand werken.

De tussenkomst in de onkosten bedraagt maximaal 50% van de onkosten.

Voorwaarden

Enkel Stekense socioculturele verenigingen komen in aanmerking voor de subsidie.

Hier vind je het subsidiereglement 'Lokale socioculturele werking' terug (link wordt binnenkort toegevoegd).

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Cultuur in het gemeentehuis.

Elke vereniging krijgt het officiële aanvraagformulier midden december in de bus. Als je het formulier niet hebt ontvangen, neem dan contact op met de dienst Cultuur.

Wat meebrengen

  • De ingevulde en ondertekende officiële aanvraagformulieren: algemene informatiefiche en aanvraagformulier projectsubsidies

De aanvraag omvat minstens volgende gegevens:

  • de initiatiefnemers
  • een schriftelijk verslag met beschrijving van het project met o.a. doel, inhoud, beoogde doelgroepen en een evaluatie van het verloop van de activiteit en de bereikte doeleinden
  • de praktische gegevens (datum, plaats, toegangstickets…)
  • een verantwoording van de gemaakte kosten en nodige bewijsstukken (facturen e.d.)

 

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP