Gemeente Stekene

Socioculturele verenigingen - Werkingssubsidie

Alle actieve socioculturele verenigingen kunnen gesubsidieerd worden voor de culturele en socioculturele activiteiten waar ze aan deelnemen of die ze organiseren. De subsidiëring gebeurt op basis van een puntenstelsel dat is vastgelegd in het subsidiereglement.

In het puntenstelsel onderscheiden we vijf types activiteiten en focuspunten waarvoor de verenigingen punten kunnen krijgen:

  • omkaderingsactiviteiten
  • cultuurscheppende of -spreidende activiteiten
  • educatieve activiteiten (cultuuroverdracht)
  • activiteiten die de cultuurparticipatie of de gemeenschapsvorming bevorderen
  • activiteiten in samenwerking met derden

Voorwaarden

Enkel Stekense socioculturele verenigingen komen voor deze subsidie in aanmerking.

Hier vind je het subsidiereglement 'Lokale socioculturele werking' terug (link wordt binnenkort toegevoegd).

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Cultuur in het gemeentehuis.

Elke vereniging krijgt het officiële aanvraagformulier midden december in de bus. Als je het formulier niet hebt ontvangen, neem dan contact op met de dienst Cultuur.

Dien je aanvraag elk jaar ten laatste op 31 januari in bij de dienst Cultuur.

Wat meebrengen

  • De ingevulde en ondertekende officiële aanvraagformulieren: algemene informatiefiche en aanvraagformulier werkingssubsidies
  • De gevraagde bewijsstukken

 

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP