Gemeente Stekene

Socioculturele verenigingen - Subsidie

Het gemeentebestuur subsidieert lokale socioculturele verenigingen ter bevordering van hun socioculturele werking.

Het subsidiereglement voor socioculturele werking voorziet in vier verschillende types subsidies:

- Basissubsidies

 • Kaartersclubs: 25 euro per jaar
 • Gepensioneerdenclubs: 180 euro per jaar
 • Andere socioculturele verenigingen: 75 euro per jaar

- Bijzondere subsidies

 • Bijzondere subsidies voor toneelverenigingen: voor huur- en onderhoudsonkosten van de theaterruimte, vergoeding voor gastregisseurs en promotiemateriaal.
 • Bijzondere subsidies voor koren en muziekensembles: voor huur locatie, vergoeding voor gastdirigenten en promotiemateriaal.
 • Bijzondere aankoopsubsidies voor cultuurscheppende verenigingen: voor grote uitrustingskosten in verband met de cultuurscheppende werking van de vereniging.
 • Bijzondere subsidies voor dorpsfeesten: voor de huur van materiaal en infrastructuur, de uitkoopsom van muziekgroepen en animatie.

- Projectsubsidies

 • De projectsubsidie is een tussenkomst voor de organisatie van gemeenschapsvormende, culturele projecten. Met projecten bedoelen we initiatieven die een uitzonderlijk karakter hebben en een bovenlokale uitstraling hebben. Gemeenschapsvorming betekent dat er door middel van het project bruggen geslagen worden tussen verschillende groepen mensen.

- Werkingssubsidies

 • Alle actieve verenigingen kunnen volgens een uitgebreid puntenstelsel gesubsidieerd worden voor de culturele en socioculturele activiteiten waar ze aan deelnemen of die ze organiseren. In het puntenstelsel worden vijf types activiteiten en focuspunten onderscheiden waarvoor de verenigingen punten kunnen krijgen:

  - Omkaderingsactiviteiten
  - Cultuurscheppende of -spreidende activiteiten
  - Educatieve activiteiten (cultuuroverdracht)
  - Activiteiten die de cultuurparticipatie of de gemeenschapsvorming bevorderen
  - Activiteiten in samenwerking met derden

Voorwaarden

Verenigingen met een niet-professionele socioculturele werking op het grondgebied van Stekene komen in aanmerking voor de subsidies.

Klik hier voor het subsidiereglement 'Kaderreglement socio-culturele werking'.

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Cultuur in het gemeentehuis, maar je kan deze aanvraag ook elektronisch indienen. Je vindt het digitaal formulier aan de rechterkant van deze pagina en in het digitaal loket.

Elke vereniging krijgt het officiële aanvraagformulier half december in de bus. Als je het formulier niet hebt ontvangen, neem dan contact op met de dienst Cultuur.

Elke vereniging dient zijn aanvraag ten laatste op 31 januari in bij de dienst Cultuur.

Wat meebrengen

 • de volledig ingevulde en ondertekende officiële aanvraagformulieren
 • de gevraagde bewijsstukken

Doe je de aanvraag digitaal, dan kan je de gevraagde bewijsstukken er online aan toevoegen.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP