Gemeente Stekene

Belastingsaangifte invullen - zitdagen

De Controle van de Directe Belastingen en het gemeentebestuur bieden hulp voor het via Tax-On-Web - invullen van de jaarlijkse belastingaangifte. De zitdagen hebben plaats in het gemeentehuis op dagen die vooraf worden aangekondigd via de Uitstekend en op de website. Er wordt ook vermeld vanaf wanneer je je kan inschrijven.

Voorwaarden

Deze dagen zijn op afspraak. Leg je afspraak vooraf vast door contact op te nemen met de dienst Onthaal tijdens de diensturen.
Iedere burger die vooraf een afspraak heeft gemaakt, meldt zich op het moment van de gemaakte afspraak eerst verplicht aan bij de dienst Onthaal.

Wat meebrengen

Je hebt het document voor de belastingsaangifte en je identiteitskaart nodig. Breng ook zeker de nodige documenten om je belastingsaangifte in te kunnen vullen mee.

Bedrag

Dit is gratis.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP