Gemeente Stekene

Zwerfkatten

Zwerfkatten kunnen erg hinderlijk zijn. Ze verstoren de orde (nachtlawaai, geurhinder, opengekrabde vuilniszakken) en kunnen ziekten en plagen verspreiden. Het is daarom van groot belang dat je zwerfkatten geen voedsel geeft en dat je zwerfkattenlocaties meldt aan jouw wijkagent of aan de dienst Natuur en Milieu van de gemeente.

Niet alle katten uit de buurt moeten verdwijnen maar om een gezonde en beperkte kattenpopulatie in de gemeente te verkrijgen kan het bestuur over gaan tot een actie waarbij zwerfkatten gevangen worden, dan door een dierenarts onvruchtbaar gemaakt worden en nadien op de vangplaats opnieuw vrijgelaten worden.
Het terugplaatsen is van groot belang. Anders raakt het natuurlijke evenwicht verstoord en nemen vreemde katten de plaats van de verdwenen dieren in.
Het vangen van katten gebeurt met vangkooien. De kooien blijven ’s nachts staan en elke ochtend worden de gevangen katten overgebracht naar de dierenarts voor behandeling.
Voor alle duidelijkheid. Het is niet de bedoeling om de zwerfkatten te laten verdwijnen, er wordt enkel geprobeerd een gezonde en beperkte kattenpopulatie te verkrijgen. Deze populatie kan perfect in het eigen onderhoud voorzien en mag niet worden bijgevoederd.

Voorwaarden

Alleen zwerfkatten. Huiskatten worden niet behandeld.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP