Gemeente Stekene

Sluikstorten

Wat valt onder 'sluikstorten'? 

Sluikstorten is het storten van afvalstoffen op plaatsen waar dit wettelijk of reglementair verboden is, of afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten.

Het gaat dus om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden:

  • op plaatsen waar het niet mag,
  • op momenten waarop dat niet is toegelaten,
  • en/of in verkeerde bakken of containers.

Ook het buitenzetten van huisvuil op andere momenten dan toegestaan, valt onder sluikstorten en is dus verboden.

Procedure

Naargelang de hoeveelheid en de aard van het sluikstort wordt ofwel een administratieve GAS-boete aangerekend door het gemeentebestuur, ofwel een gerechtelijke procedure opgestart.

Voor grotere hoeveelheden afval op een sluikstortplaats wordt een proces-verbaal opgesteld en volgt een gerechtelijke procedure met hoge boetes.

Bovenop de GAS-boete of de gerechtelijke vervolging, zal aan de sluikstorter ook een retributie aangerekend worden voor de opruimingskosten door de gemeente. Hier vind je het retributiereglement voor het ambtshalve opruimen van sluikstorten

 

 

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP